Brandvarnarens dag 1/12 2022

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Vill du bli påmind om att testa brandvarnare? Anmäl dig på MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap) genom att klicka på följande länk:

Ha en fungerande brandvarnare hemma (msb.se)

/Styrelsen