VIKTIGT MEDDELANDE TILL VÅRA MEDLEMMAR!

Som ni säkert sett i media finns det risk att det kommer göras frånkopplingar av elen i södra Sverige med anledning av det pågående energiläget. Som huvudregel ska sådana frånkopplingar av strömmen ske med god framförhållning. Men det har flaggats för att under kommande vecka kan det ske med kortare varsel. Vi vill därför uppmana alla att hålla koll i medierna kring detta så att ni inte använder hissar m.m när det sker frånkopplingar.

Ytterdörrarna är försedda med backup så inpasseringen kommer fungera även vid strömavbrott. Läs gärna i Fosiedalsnytt om hur du kan förbereda dig för strömavbrott.

/Styrelsen