Råttbekämpning

Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering. Genom förebyggande åtgärder kan både privatpersoner och företag själva minska risken att få problem med råttor.

Styrelsen tillsammans med Anticimex och fastighetsskötarna jobbar aktivt i arbetet att bekämpa råttorna. Men för att vi skall klara detta måste alla medlemmar hjälpas åt. Läs faktabladet nedan och hjälp styrelsen i kampen mot råttorna.

Mer information hittar ni även på följande länk: Råttor – få hjälp med råttbekämpning – Anticimex

/Styrelsen