Trivselkommittén informerar

 • Hissbyte pågår Hyacintgatan 33 och 37
 • Viktigt att medlemmar läser på anslagstavlan för information.
 • Föreningen har en egen hemsidan www.fosiedal.se – där hittar ni mycket information om senaste uppdateringen om vad som händer i föreningen.
 • Nyttig information kan också hittas via www.mitt.riksbyggen.se
 • Vissa medlemmar slarvar med att ställa barnvagnar i korridoren i låghusen samt skor framför dörren. Det är förbjudet och medför en brandrisk.
 • Vaktmästaren når du mellan:
  • Måndag—Fredag 09.00—09.30 (övrig tid telefonsvarare)
  • Besöksadress: Hyacintgatan 37
  • Tfn: 040-13 36 16
  • E-Post: vaktmastare@fosiedal.se
  • Glöm ej att ange följande info i e-posten:
   • För -och efternamn
   • Lägenhetsnummer (det gamla tresiffriga)
   • Telefonnummer
   • Ditt meddelande
 • Styrelsen nås via mail: styrelsen@fosiedal.se
 • Trivselkommittén nås via mail: tipsa@fosiedal.se

/Trivselkommittén