Besiktning av föreningens lekplatser – vecka 16 till vecka 18

Styrelsen informerar om att en besiktningsman från företaget Din Ute Miljö i Skåne AB kommer till föreningen vecka 16 till vecka 18 för att besiktiga föreningens lekplatser. Därav kommer det röra sig entreprenörer, styrelsemedlemmar, förvaltare och fastighetsskötare på området.

Latest News – Heskin Parish Council

/Styrelsen