Holmastaden – viktig information till medlemmarna på Malmöhus 24

Granskningshandlingar finns nu ute för nästa del i planprocessen. Se länk nedan:

https://malmo.se/Bo-och-leva/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5708.html

Styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar – maila till: styrelsen@fosiedal.se

Lika viktigt att komma ihåg är att ni kan själva lämna in synpunkter till stadsbyggnadskontoret direkt, se information nedan:

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 25:e april – 26:e maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

/Styrelsen