Avgiftsökning från och med 1 oktober 2023

Styrelsen har på dagens styrelsemöte beslutat om en avgiftsökning med 7 %, från och med 1 oktober 2023.

Inflation, höjd ränta med ökade räntekostnader, ökade driftskostnader gör att vi behöver höja årsavgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

/Styrelsen