Valberedningen söker…

 VALBEREDNINGEN… 

…söker dig som är intresserad av att delta i styrelsearbetet i vår bostadsrättsförening.

Kontakta någon av oss per mail eller slå en signal!

 

Ing-Marie Dagsheim                                          Carlos Gonzalez
040-13 97 66                                                      040-27 07 09
0703-97 71 07                                                    0704-82 44 30
im.dagsheim@netatonce.net                             carlos_malmoe@hotmail.com

 Hans Jönsson                                                      Bente Cebrenius
040-13 37 20                                                      040-13 13 37
0706-40 34 59                                                    040-13 13 37
lappen.jonsson@netatonce.net                          bente.cebrenius@svenskakyrkan.se