Informationsmöte om sortering av matavfall och restavfall

Klicka på din adress för att läsa hela informationsbladet

Hyacintgatan 3, 5, 7, 27, 29, 31, 33 och 35
Tid: 18:00 06.03.2012
Plats: Hylle Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Hyacintgatan    9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 37, 39, 41, 43, 45 och 47
Tulpangatan    8

Tid: 17:15 06.03.2012
Plats: Hylle Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Tulpangatan    3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20 och 22
Tid: 18:45 06.03.2012
Plats: Hylle Folkets Hus, Hyacintgatan 2

*    Enligt stämmans beslut om sopnedkasten skall föreningen börja sortering av matavfall
och restavfall den 20 mars.
*    Samtliga sopnedkast stängs den 19 mars 2012.
*    Från och med den 20 mars ska Du kasta allt avfall i miljöhuset som du tillhör.
*    För att ge en tydlig information och svara på frågor kallas alla medlemmar till möte.
*    Plats: Hylle Folkets Hus, Hyacintgatan 2.
*    På mötet kommer VA SYD att informera om matavfall och restavfall.
*    Vi kommer också att visa påsarna och behållaren för matavfallet.
*    Mötet beräknas ta 40 min.
*    Ta chansen och ställ frågor om sortering av alla sorters avfall.
*    Styrelsen finns också på mötet för att svara på frågor.
*    Vi bjuder på kaffe/te och en kaka.

VÄLKOMNA
Riksbyggens BRF Malmöhus 24
Styrelsen