Riksbyggens hållbarhetsförening 2012

Årets hållbarhetsförening 2012

Vår förening har i hård konkurrens av Riksbyggen utnämnts till
den mycket hedrande titeln Årets hållbarhetsförening 2012 ,
utnämningen har gjorts bland Riksbyggens samtliga föreningar,
c:à 2500 st. Föreningens satsning på miljö, säkerhet, boendemiljö,
kostnadsbesparingar och våra aktiviteter med trygghet och fritidsfrågor,
för att nämna några kriterier som har varit avgörande.
Styrelsen känner stolthet att vår förening och alla medlemmars
arbete har möjliggjort framgången.

Vi riktar ett tack även till våra samarbetspartners främst då
RIKSBYGGENs Malmökontor med Petra Sörling och förvaltaren
Mikael Svensson som har också bidragit till framgången.
Föreningen har idag vid Riksbyggens rikskonferens erhållit
utmärkelsen som, utöver äran och uppskattningen,
består av 50 000:- samt presentkort
på 50 000:- som kan användas för inköp av tjänster hos RIKSBYGGEN.

Vår förening har nu erhållit 2 mycket hedrande utmärkelser
inom loppet av 7 årvilket ökar värdet på att vara
medlem i Riksbyggens BRF Malmöhus 24, Fosiedal.
Mer om utmärkelsen kommer senare i vår
medlemstidning Fosiedalsnytt.
På extrastämman den 29 okt kommer vi att visa en mycket
kort film om vårt område som andra ser det.

ETT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMARNA
FÖR DERAS FÖRTROENDE OCH DERAS MEDVERKAN.

RIKSBYGGENS BRF MALMÖHUS 24
K-E Calling

Läs motiveringen här

Läs mer om tävlingen på Riksbyggen.se