Information ang. rabatterna inom vårt område

tradgardsskola-rabatt-big

Det har under lång tid varit möjligt för intresserade hyresgäster i området, att själv få handhava skötseln av rabatter knutna till den trappa man bor i. Efter hand som åren gått, har intresset från de boendes sida, av olika orsaker, minskat allt mer  och många har hoppat av. Skötseln  av dessa rabatter har då återlämnats till vaktmästarna. Styrelsen har nu beslutat att i fortsättningen inte bevilja nya tillstånd, angående önskan att få ta över rabattskötsel efter någon annan.

RB BRF Malmöhus 24