FosiedalsNytt Nr. 1 2017

Innehåll

Ordföranden har ordet
Viktig information från styrelsen
Ny förvaltare
Ny i styrelsen
Trivselgruppen
Bilder från Fosiedal
Riksbyggens medlemsförmåner Ordföranden påminner
Sommarfesten

Klicka här för att hämta hem hela FosiedalsNytt som PDF

Lämna ett svar