Nu är det dax!

Fasadrenovering Tulpangatan 2-4-6 med start på tisdag den 16 maj.

Enligt Underhållsplanen kommer vi att påbörja utbyte av fasadskivor och reparera putsskador på höghusfasaderna. Planerad byggstart den 16 maj på Tulpangatan 2,4,6. Arbetet beräknas ta 6 – 8 veckor. Detta innebär att det kommer att byggas ställningar utvändigt på fasaderna. Ställningarna kommer att täcka hela fasaderna förutom på balkongfasaderna där man bygger mellan balkongramperna. Inget tillträde behövs till lägenheterna. Samtidigt kommer vi att kontrollera alla hängrännor och stuprör och byta ut eventuella skadade delar. Nästa planerade etapp 2 blir höghuset Hyacintgatan 37 – 41. Mer information om tidplan för etapp 2 kommer senare. Entreprenör Otto Magnusson

Styrelsen Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr. 24.