Vår och grönskande miljö

Föreningen har startat arbetet med att förnya och förändra rabatterna inom föreningen. Det kommer att ta lite tid eftersom vi har många rabatter vid både höghusen och låghusen. Vecka 20 påbörjas arbetet och vi startar vid Tulpangatan 18-20-22 samt 12-14-16 och då med de s.k. dubbelrabatterna i mitten av huset. I samband med detta påbörjas också arbetet med att överta de flesta rabatterna från medlemmarna vilket kommer att ske i samråd med de som idag sköter rabatterna.