Höghusfasaderna etapp 2

Styrelsen har påbörjat en större renovering, som innebär utbyte av takskivorna på höghusen och lagning av putsen på väggarna. Vi startade med Tulpangatan 2-4-6 strax före midsommar och arbetet med 2-4-6 är nu klart.  Nu har vi påbörjart arbetet på Hyacintgatan 37-39-41 och här är det bara takskivorna som ska bytas ut – ett något mindre arbete alltså. Dessa arbeten ingår i vår underhållsplan och är således planerade. Nästa år ska vi fortsätta med övriga höghusen.