Solceller på Tulpangatan 8

Arbetet med att installera solcellsanläggning på taket till Tulpangatan 8 har påbörjats. Detta ska vara klart i september 2017. Efter midsommar startades kabeldragning från taket och ner i källaren.
 I samband med detta kommer även taket att läggas om.

När installationen är klar kommer solcellerna att producera den el som behövs för Tulpangatan 8 och eventuellt också en del av behovet i Tulpangatan 2-4-6. Anläggningens produktionskapacitet är på 66 kW top-effekt.