Planerat Servicearbete / Scheduled maintenance – Limhamn , M6700344

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänster som transporteras via samt finns anslutna i Limhamn.

Detta kommer att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period: 
Start: 2019-03-29 00:01
Stop: 2019-03-29 06:00
Förväntad nedtid: Upptill 6 timmar
Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M6700344

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning 
Bahnhof AB