Underhållsplan, ekonomi och Styrelsens arbete i föreningen

Ett hus kräver underhåll. Genom att planera underhåll och drift väl hålls fastighetens funktioner i gott skick och det ekonomiska värdet bevaras eller till och med ökar.

Styrelsens huvuduppgift handlar om förvalta föreningens tillgångar. Nedan kommer ett utdrag från senaste FosiedalsNytt om just det arbete som pågår i vår förening just nu och vad som komma skall. (FosiedalsNytt kommer i brevlådan om 2-3 veckor)

Trevlig läsning!

/Styrelsen