Information till medlemmarna

Vissa medlemmar kan uppleva att vattentrycket är lågt eller att vattnet är missfärgat.

På VASYD:s hemsida står följande:

”På grund av en akut vattenläcka finns risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i delar av Malmö. Missfärgningen är ofarlig och vattenkvalitén påverkas inte”

Länken till hela artikeln hittar ni nedan:

https://www.vasyd.se/Nyheter/Storning/tryck-3-november-2021

/Styrelsen