Container för grovavfall

Lagom till julstädningen och första advent kommer den årliga container åter till föreningen så våra medlemmar kan göra sig av med grovavfall som ligger hemma och tar plats – en fantastisk service i vår förening samt av vikt att värna om!

Plats: vid garaget på Tulpangatan och Hyacintgatan

Datum: från och med 26 november till och med 3 december

Informationsbladet nedan finns innanför entréerna på anslagstavlan.

OBS!

Det är förbjudet att lägga saker utanför containern. Om containern är full då får man ta hem sitt avfall igen och inte lägga det utanför. Avfallet skall ligga i containern.

Tänk på dina grannar, montera ner stora saker om det går. Då får fler plats med sitt avfall.

Tänk även på att människorna som tömmer denna container kan skada sig om man oaktsamt slänger vassa föremål eller glas som krossas i tusen bitar.

Brandfarligt avfall är inte heller tillåtet i containern. Samma gäller för kylskåp och däck.

Tack för visat hänsyn mot dig själv, dina grannar, dina medmänniskor och vår miljö!

Visa källbilden

/ Fastighetsskötare Malmöhus 24 samt Styrelsen