Fosiedalsnytt 2 2011

Fosiedalsnytt 2

Fosiedalsnytt Nr 2 2011

Information från styrelsen

Samtliga 540 lägenheter har nu anslutits till Gemensam el. Övergångarna skedde i maj och juni. Du kommer att få faktura från e-on (och eventuellt annan el-leverantör) för el-förbrukningen t.o.m. dagen för övergången. Därefter betalas el-förbrukningen tillsammans med de vanliga månadsavgifterna för lägenheten. Den första betalningen med det nya systemet kommer på avgiftsavin som  skickas ut i början av september. Den första avgiften för din
el-förbrukning ska alltså betalas senast den 30 september.

I tabellen nedan kan du se hur avgifterna för din el-förbrukning ska betalas när systemet har kommit igång. Styrelsen kommer med mer information om Gemensam el efter sommaren. Det gäller bland annat rutiner för avflyttning.

Hela Fosiedalsnytt hittar du som en PDF fil Fosiedals Nytt nr 2 2011