Välkommen på samrådsmöte!

Samrådsmöte komer att hållas för två detaljplaner för Holma. Den ena planen avser området kring Snödroppsgången och Snödroppsgatan (markerat i gult på kartan) och den andra avser Holmastigen (markerat i blått).

Syftet med planen för området kring Snödroppsgången och Snödroppsgatan är att skapa en torg som en central plats på Holmastigen. Meningen är att torget ska ramas in i av nya hus som ska innehålla både bostäder och lokaler för verksamheter såsom butiker. Planen ska också möjliggöra en förskola vid torget och ett stråk mellan Holmavångsvägen och Krokbäcksparken.

Syftet med planen för Holmastigen är att Holmastigen ska utvecklas som en central förbindelse i Holma. För att underlätta sophantering och tillfart till skolor och andra verksamheter ska planen tillåta fordonstrafik i begränsad omfattning.

Planförslagen kommer att presenteras på samrådsmöte onsdagen den 22 Juni 2011 kl 18:00 på Snödroppsgatan 40 (gamla Posten).

Alla intresserade hälsas välkomna!

Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret

Klika för större bild