Maila Stadsbyggnadsnämndens förtroendevalda

Tack till alla medlemmar som deltog den 30 maj. Givande möte med många bra synpunkter.

Nedan finns länk till Malmö stads hemsida över Förtroendevalda i Stadsbyggnadsnämnden:

Förtroendevalda | MeetingPlus [sv] (malmo.se)

Du som medlem kan maila till de förtroendevalda i Stadsbyggnadsnämnden om Holamstaden. Klicka på en förtroendevalds bild för att få upp deras mail adress och maila in dina synpunkter.

Alla synpunkter är viktiga så in och gör din röst hörd!

/Styrelsen