Bilder från solcellsprojektet på Hyacintgatan 43-45-47

Bilder tagna av styrelsens ledamot Sehada Pupovic.

/Styrelsen