Föreningslådcyklar ska säljas

Slitaget på dem har varit hårt under en tid och reperationskostnaderna gör att styrelsen därför lägger ut de två lådcyklarna till försäljning.

Försäljningen sker genom att du som önskar lägga ett bud gör så här:

– Lämnar ett skriftligt bud, i ett förseglat kuvert som märks med enbart A eller B beroende på vilken cykel som budet avser (cyklarna beskrivs nedan).

– Buden lämnas i postlådan på expiditionen Tulpangatan 6 senast den 27 september. 

-För båda cyklarna finns ett lägst bud som får läggas. Det högsta budet på respektive cykel blir det vinnande budet. 

– Om samma person lägger det vinnande budet på båda cyklarna så får den personen välja vilken av cyklarna som önskas och den andra cykeln går till den som lagt det näst högsta budet på den cykeln. 

– Betalning sker med swish på expeditionen efter överenskommelse. Buden är bindande. Den som köper cykeln ansvarar själv för att ordna förråd eller cykelparkering till den. Förråd ingår ej!

Beskrivning:

Cykel A saknar batteri, behöver en större service. Lägsta bud är 2000 kronor. 

Cykel B beöver en större service och har skadat kapell. Lägsta bud är 6000 kronor.

Frågor? Styrelsen@fosiedal.se

/Styrelsen