Fläktar låghus

Fläktarna på föreningens låghus behöver bytas ut för en fungerande ventilation i hemmen. Åldern har tagit ut sin rätt och reparationer behöver göras ofta vilket medför onödiga kostander för föreningen. Därför har styrelsen beslutat om långsiktig åtgärd. 

Detta projket kommer starta vecka 40. Projektet kommer inte medföra ingrepp i dem enskildas lägenheter. 

Har du frågor och funderingar, skriv till styrelsen@fosiedal.se

/Styrelsen