Kallelse till årsstämman

I era brevlådor hittar ni kallelse till årsstämma, dagordning och på sista bladet hittar ni motionen som ska behandlas under mötet.

Ni som redan har hunnit anmäla er behöver INTE göra e ny anmälan.

Hoppas många kan ansluta sig till stämman!

/Styrelsen