Malmöhus 24 – Riksbyggens Hållbarhetsförening 2012

httpvh://www.youtube.com/watch?v=q3yXVJfHIXQ

Malmöhus 24 är en stor mångkulturell förening som mycket framgångsrikt har skapat motivation och ett brett engagemang för hållbarhetsfrågorna bland de boende. I filmen intervjuas styrelsemedlemmar samt juryn.

Årets Hållbarhetsförening är en tävling som är öppen för alla föreningar som är medlemmar i Riksbyggen. Den vinnande föreningen blir ett föredöme för andra bostadsrättsföreningar och vinner 100 000 kr till förbättrande åtgärder.